Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Słupii

KOD:

Dom Pomocy Społecznej w Słupi wykorzystuje łatwo ślizgi.

Dla ułatwienia pracy nad pacjentem obłożnie chorym oraz zwiększenia jego komfortu Dom Pomocy Społecznej zakupił Pasy do przemieszczania oraz Mininosze.