Aktualności

„Łatwoślizgi” do łatwego przemieszczania pacjentów

Podkłady do pielęgnacji pacjentów „łatwoślizgi” do łatwego przemieszczania pacjentów są specjalnie zaprojektowanymi produktami, które są używane w opiece nad pacjentami, zwłaszcza osobami starszymi lub osobami

DPS w Przeworsku wykorzystuje produkty ScanRehab

DPS w Przeworsku przeznaczony jest dla 50 osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. Placówka prowadzona jest przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a

ScanRehabs produkty dla śląskiego szpitala

SP ZOZ „Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. J.Ziętka zakupiło w drodze przetargu większą ilość produktów ScanRehab do łatwego przemieszczania pacjentów. Produkty te wspierają personel

Profilaktyka odleżyn

Odleżyny to rany pojawiające się na skórze wskutek długotrwałego ucisku lub tarcia. Występują głównie u osób przewlekle chorych, unieruchomionych w łóżku lub na wózku inwalidzkim.

Jak powstają odleżyny

Ryzyko powstawania odleżyn dotyczy osób, które nie są w stanie samodzielnie zmienić pozycji ciała i w przeciwieństwie do innych, nie czują dotkliwego ucisku, będącego bodźcem

Co to są odleżyny

Odleżyny to rany pojawiające się na skórze wskutek długotrwałego ucisku lub tarcia. Odleżyny są przechodzącymi w owrzodzenie ogniskami martwicy, łatwo ulegającymi wtórnemu zakażeniu, obejmującymi skórę,

ScanRehab Sp. z o.o.