Kontakt

ScanRehab Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy KRS
numer KRS: 0000039781
NIP: 676-20-09-592